Instrukcje korzystania z Internet Bankingu:

Klient Indywidualny
Firmy
Interfejs mobilny IB

RODO - ZMIANY W PRZEPISACH
DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz komputer i Wasza sieć jest bezpieczna prosimy o zalogowanie się do swego konta.

logowanie3.png

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku informuje, że zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w Państwa połączeniach internetowych. W związku z tym, że w ostatnim roku pojawiły się ataki hakerskie na sieci domowe i komputery osobiste, uważamy, że warto by Państwo łącząc się Bankowością Internetową mieli świadomość niebezpieczeństw, na które możecie być narażeni. Warto zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie http://www.cert.pl/.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Instrukcja bezpiecznego korzystania z Internet Banking

 • Zawsze przed zalogowaniem się do IB, sprawdź czy adres strony w przeglądarce jest prawidłowy. Istnieją repliki stron internetowych, które mogą wykradać hasła. Każdy błąd przy wpisywaniu adresu, może skierować Cię na taką stronę. Zawsze upewnij się, że prawidłowo wpisałeś adres lub korzystaj z linku na naszej stronie www.bspaslek.pl. Dodatkowo zawsze upewnij się czy adres strony zaczyna się od "https://", a nie "http://". Prawidłowy adres to: https://konto24.bspaslek.pl/
 • Zawsze przed zalogowaniem sprawdź czy połączenie realizowane jest w bezpiecznym trybie - ikona zamkniętej kłódki (w górnym lub dolnym pasku przeglądarki). Klikając dwukrotnie na kłódkę można obejrzeć certyfikat strony. Upewnij się, że data ważności certyfikatu nie wygasła oraz że jest on wystawiony dla Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedziba w Pasłęku
 • Tworząc hasło do systemu, postaw na jego jakość, a nie łatwość zapamiętywania. Twoje hasło nie powinno być łatwo skojarzone. Zmieniaj hasło co najmniej raz w miesiącu
 • Jeśli do systemu bankowości internetowej logujesz się i autoryzujesz transakcje przy wykorzystaniu certyfikatu cyfrowego na nośniku kryptograficznym (np. karta kryptograficzna, eToken, klucz sprzętowy) - zawsze podłączaj to urządzenie do komputera w momencie korzystania z bankowości internetowej. Po wylogowaniu odłącz kartę/eToken/klucz sprzętowy i schowaj w bezpiecznym miejscu.
 • Jeśli z bankowości internetowej korzystasz z jednorazowych kodów autoryzacyjnych SMS – weryfikuj treść SMS i zwróć szczególną uwagę na datę i kwotę przelewu oraz numery rachunków prezentowane w wiadomości.
 • Sprawdzaj numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu.
 • Regularnie sprawdzaj historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w „paczkach”.
 • Nigdy nie odpisuj na e-maile z prośbą o podanie poufnych danych, np. numeru Użytkownika, hasła lub danych osobowych! Pamiętaj, Bank nigdy do Ciebie e-maila z taką prośbą nie wyśle. Jeśli dostaniesz takiego maila, powiadom o tym bank. Wszystkie informacje i komunikaty dotyczące systemu Internet Banking będą podawane na naszej stronie internetowej lub po zalogowaniu się do systemu IB oraz w placówkach naszego Banku.
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.
 • Nie przechowuj numeru Użytkownika, hasła, listy haseł jednorazowych i telefonu komórkowego, na który wysyłane są hasła SMS w tym samym miejscu.
 • Nie wprowadzaj danych poufnych z komputera, do których dostęp mają również inne osoby, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Jeżeli korzystasz z systemu IB zamknij wszystkie inne strony. Do poruszania po IB nie używaj przycisków nawigacyjnych w przeglądarce internetowej (Wstecz, Dalej, Odśwież itp.).
 • Kończąc pracę z systemem, zawsze korzystaj z polecenia "Wyloguj".
 • Często aktualizuj oprogramowanie w swoim komputerze. Aktualizacje (łatki) publikowane przez producentów oprogramowania mają na celu korygowanie luk i błędów w oprogramowaniu. Dbaj o to, aby Twój system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz inne programy były zawsze aktualne.
 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. Nawet bezpłatny program antywirusowy zwiększa Twoje bezpieczeństwo przed atakami z sieci. Często aktualizuj bazę wirusów.
 • Jeśli łącze zostało zerwane (np. z winy operatora) zawsze zaloguj się ponownie i upewnij się czy wszystkie Twoje operacje zostały zarejestrowane.
 • Nie instaluj oprogramowania nieznanego pochodzenia.
 • Nie pobieraj aplikacji bankowości mobilnej z niezaufanych źródeł - aplikacje mobilne możesz pobrać z autoryzowanych sklepów: App Store, Google Play lub Windows Phone Store.